www.rslj.net > 诗经葛覃注音全文

诗经葛覃注音全文

ɡã tán 葛 覃 ɡã zhī tán xī , yì yú zhōnɡ ɡǔ , wãi yâ qī qī 。 葛 之 覃 兮 , 施 于 中 谷 , 维 叶 萋 萋 。 huánɡ niǎo yú fēi ,jí yú ɡuàn mù ,qí mínɡ jiē jiē 。 黄 鸟 于 飞 , 集 于 灌 木 ,其 鸣 喈 喈 。...

liuhua :你好。 【葛 gé 】多年生草本植物,茎可编篮做绳,纤维可织布,块根肥大,称“葛根”,可制淀粉,亦可入药(通称“葛麻”):葛布。葛巾(葛布做的头巾,古人不分贵贱常服)。葛履。 【覃】:① 延长,指蔓生的藤。念tán;②,姓。念qín 【葛...

关 雎 关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。 参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。 求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。 参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。 参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之。 注释 这是诗人对...

【原文】 作者:佚名 葛之覃兮①,施于中谷②,维叶萋萋③.黄鸟于飞④,集于灌木⑤,其鸣喈喈⑥. 葛之覃兮,施于中谷,维叶莫莫⑦.是刈是濩⑧,为絺为綌⑨,服之无斁⑩. 言告师氏⑾,言告言归⑿.薄污我私⒀,薄澣我衣⒁.害澣害否⒂?归宁父母⒃. 【注释】 ⑴葛:多年生草本植...

这首诗艺术上很有特色。开篇以花香鸟语,林木葳蕤的山间美景起兴,描绘女子勤勉愉快地采葛、制衣的劳动。末章将笔锋转向女子归宁前向公婆和丈夫告假以及浣洗活动的叙述,语言节奏也由上两章的舒援平和一变而为急促紧迫,一连几个“言”字和“北字,...

“fou” 《十三经注疏·毛诗》中陆德明音义:否,方九反。用pi音多表示不好的事情或状态。:“害瀚害否”直译过来就是洗或不洗。明显应为“fou”音。

葛覃,音gé tán,《诗经·周南》篇名.写新婚妇女归宁,并赞扬其恭谨和勤劳.但也有人认为“归宁”在此处不应该是新婚妇女回娘家的意思,因为“归宁”取此意时不接宾语;故“归宁父母”一句便不是写新婚妇女回娘家,而仅仅是回家探望父母了(也可能是未嫁女)....

xi,一声

【葛覃】(葛之覃兮)——将回娘家的喜悦 葛之覃兮,施于中谷,维叶萋萋。 黄鸟于飞,集于灌木,其鸣喈喈。 葛之覃兮,施于中谷,维叶莫莫。 是刈是濩,为絺为绤,服之无斁。 言告师氏,言告言归。薄(bó )污我私, 薄浣我衣。害浣害否?归宁父母。...

网站地图

All rights reserved Powered by www.rslj.net

copyright ©right 2010-2021。
www.rslj.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com