www.rslj.net > 诗经葛覃注音全文

诗经葛覃注音全文

ɡã tán 葛 覃 ɡã zhī tán xī , yì yú zhōnɡ ɡǔ , wãi yâ qī qī 。 葛 之 覃 兮 , 施 于 中 谷 , 维 叶 萋 萋 。 huánɡ niǎo yú fēi ,jí yú ɡuàn mù ,qí mínɡ jiē jiē 。 黄 鸟 于 飞 , 集 于 灌 木 ,其 鸣 喈 喈 。...

关 雎 关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。 参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。 求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。 参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。 参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之。 注释 这是诗人对...

tán,yì,huo(四声),chi(一声),xi(四声),yi(四声),wu(一声)

liuhua :你好。 【葛 gé 】多年生草本植物,茎可编篮做绳,纤维可织布,块根肥大,称“葛根”,可制淀粉,亦可入药(通称“葛麻”):葛布。葛巾(葛布做的头巾,古人不分贵贱常服)。葛履。 【覃】:① 延长,指蔓生的藤。念tán;②,姓。念qín 【葛...

《诗经·葛覃》 【原文】 葛之覃兮①,施于中谷②,维叶萋萋③。 黄鸟于飞④,集于灌木,其鸣喈喈⑤。 葛之覃兮,施于中谷,维叶莫莫⑥。 是刈是劐⑦,为纟希为纟谷⑧,服之无肄⑨。 言告师氏⑩,言告言归⑾。 薄污我私⑿, 薄浣我衣⒀。 害浣害否⒁,归宁父母⒂...

这首诗艺术上很有特色。开篇以花香鸟语,林木葳蕤的山间美景起兴,描绘女子勤勉愉快地采葛、制衣的劳动。末章将笔锋转向女子归宁前向公婆和丈夫告假以及浣洗活动的叙述,语言节奏也由上两章的舒援平和一变而为急促紧迫,一连几个“言”字和“北字,...

【原文】 作者:佚名 葛之覃兮①,施于中谷②,维叶萋萋③.黄鸟于飞④,集于灌木⑤,其鸣喈喈⑥. 葛之覃兮,施于中谷,维叶莫莫⑦.是刈是濩⑧,为絺为綌⑨,服之无斁⑩. 言告师氏⑾,言告言归⑿.薄污我私⒀,薄澣我衣⒁.害澣害否⒂?归宁父母⒃. 【注释】 ⑴葛:多年生草本植...

“fou” 《十三经注疏·毛诗》中陆德明音义:否,方九反。用pi音多表示不好的事情或状态。:“害瀚害否”直译过来就是洗或不洗。明显应为“fou”音。

“薄污我私,薄浣我衣。”此“北修饰之词,助词,作“乃“解,读音为báo。

网站地图

All rights reserved Powered by www.rslj.net

copyright ©right 2010-2021。
www.rslj.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com