www.rslj.net > 诗经葛覃注音全文

诗经葛覃注音全文

《诗经·周南·葛覃》 ɡězhītánxī,shīyúzhōnɡɡǔ,wéiyèqīqī。 葛之 覃 兮,施 于中 谷,维 叶萋萋。 huánɡniǎoyúfēi,jíyúɡuànmù,qímínɡjiējiē。 黄 鸟 于飞 ,集于灌 木,其鸣 喈 喈。 ɡězhītánxī,shīyúzhōnɡɡǔ,wéiyèmòmò。 葛之 覃 兮,施 ...

ɡã tán 葛 覃 ɡã zhī tán xī , yì yú zhōnɡ ɡǔ , wãi yâ qī qī 。 葛 之 覃 兮 , 施 于 中 谷 , 维 叶 萋 萋 。 huánɡ niǎo yú fēi ,jí yú ɡuàn mù ,qí mínɡ jiē jiē 。 黄 鸟 于 飞 , 集 于 灌 木 ,其 鸣 喈 喈 。...

关 雎 关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。 参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。 求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。 参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。 参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之。 注释 这是诗人对...

tán,yì,huo(四声),chi(一声),xi(四声),yi(四声),wu(一声)

这首诗艺术上很有特色。开篇以花香鸟语,林木葳蕤的山间美景起兴,描绘女子勤勉愉快地采葛、制衣的劳动。末章将笔锋转向女子归宁前向公婆和丈夫告假以及浣洗活动的叙述,语言节奏也由上两章的舒援平和一变而为急促紧迫,一连几个“言”字和“北字,...

liuhua :你好。 【葛 gé 】多年生草本植物,茎可编篮做绳,纤维可织布,块根肥大,称“葛根”,可制淀粉,亦可入药(通称“葛麻”):葛布。葛巾(葛布做的头巾,古人不分贵贱常服)。葛履。 【覃】:① 延长,指蔓生的藤。念tán;②,姓。念qín 【葛...

《诗经·葛覃》 【原文】 葛之覃兮①,施于中谷②,维叶萋萋③。 黄鸟于飞④,集于灌木,其鸣喈喈⑤。 葛之覃兮,施于中谷,维叶莫莫⑥。 是刈是劐⑦,为纟希为纟谷⑧,服之无肄⑨。 言告师氏⑩,言告言归⑾。 薄污我私⑿, 薄浣我衣⒀。 害浣害否⒁,归宁父母⒂...

wcc27*蒙娜丽莎之约 达·芬奇 (1452—1519)意大利文艺复兴时期的一位画家,也是整个欧洲文艺复兴时期最杰出的代表人物之一。后代的学者称他是“文艺复兴时代最完美的代表”,是“第一流的学者”,是一位“旷世奇才”。所有的、以及更多的赞誉他都当之无...

藤蔓青青又悠长,绵延伸展在山谷。枝繁叶茂惹人爱,恰似当初奴风采! 可笑那只黄鹂鸟,飞飞停停总不离。歌响声亮太欢势,真是贫嘴又滑舌! 藤蔓青青又悠长,绵延伸展在山谷。转眼枝老叶也堕,无人理睬好寂寞! 可怜终日受折磨,又被割来又被煮。...

网站地图

All rights reserved Powered by www.rslj.net

copyright ©right 2010-2021。
www.rslj.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com