www.rslj.net > 诗经葛覃注音全文

诗经葛覃注音全文

《诗经·周南·葛覃》 ɡězhītánxī,shīyúzhōnɡɡǔ,wéiyèqīqī。 葛之 覃 兮,施 于中 谷,维 叶萋萋。 huánɡniǎoyúfēi,jíyúɡuànmù,qímínɡjiējiē。 黄 鸟 于飞 ,集于灌 木,其鸣 喈 喈。 ɡězhītánxī,shīyúzhōnɡɡǔ,wéiyèmòmò。 葛之 覃 兮,施 ...

ɡã tán 葛 覃 ɡã zhī tán xī , yì yú zhōnɡ ɡǔ , wãi yâ qī qī 。 葛 之 覃 兮 , 施 于 中 谷 , 维 叶 萋 萋 。 huánɡ niǎo yú fēi ,jí yú ɡuàn mù ,qí mínɡ jiē jiē 。 黄 鸟 于 飞 , 集 于 灌 木 ,其 鸣 喈 喈 。...

tán,yì,huo(四声),chi(一声),xi(四声),yi(四声),wu(一声)

藤蔓青青又悠长,绵延伸展在山谷。枝繁叶茂惹人爱,恰似当初奴风采! 可笑那只黄鹂鸟,飞飞停停总不离。歌响声亮太欢势,真是贫嘴又滑舌! 藤蔓青青又悠长,绵延伸展在山谷。转眼枝老叶也堕,无人理睬好寂寞! 可怜终日受折磨,又被割来又被煮。...

liuhua :你好。 【葛 gé 】多年生草本植物,茎可编篮做绳,纤维可织布,块根肥大,称“葛根”,可制淀粉,亦可入药(通称“葛麻”):葛布。葛巾(葛布做的头巾,古人不分贵贱常服)。葛履。 【覃】:① 延长,指蔓生的藤。念tán;②,姓。念qín 【葛...

关 雎 关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。 参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。 求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。 参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。 参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之。 注释 这是诗人对...

葛覃,音gé tán,《诗经·周南》篇名.写新婚妇女归宁,并赞扬其恭谨和勤劳.但也有人认为“归宁”在此处不应该是新婚妇女回娘家的意思,因为“归宁”取此意时不接宾语;故“归宁父母”一句便不是写新婚妇女回娘家,而仅仅是回家探望父母了(也可能是未嫁女)....

【原文】 作者:佚名 葛之覃兮①,施于中谷②,维叶萋萋③.黄鸟于飞④,集于灌木⑤,其鸣喈喈⑥. 葛之覃兮,施于中谷,维叶莫莫⑦.是刈是濩⑧,为絺为綌⑨,服之无斁⑩. 言告师氏⑾,言告言归⑿.薄污我私⒀,薄澣我衣⒁.害澣害否⒂?归宁父母⒃. 【注释】 ⑴葛:多年生草本植...

薄言采芑。”《正义》注:“薄,辞也。”即修饰之词。助词,又《葛覃》:“薄污我私,薄浣我衣。”此“北字则作“乃“解。 读音为báo

网站地图

All rights reserved Powered by www.rslj.net

copyright ©right 2010-2021。
www.rslj.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com